Ważne: Strona www.reklama.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Regulamin reklam w MPK S.A. w Krakowie


  

PODSTAWOWE ZASADY REKLAMY W MPK


MPK S.A. udostępnia nośniki reklamowe (pojazdy pod reklamę) w celu promocji wizerunku firmy, zakresu usług i marki produktu.

Reklama w MPK S.A w Krakowie nie może naruszać obowiązujących przepisów i dobrych obyczajów. Reklama w MPK S.A. w Krakowie powinna spełniać następujące zasady.

 

Zgodnie z Kodeksem Etyki Reklamy:

•       Reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.

•      Reklamy nie mogą zawierać treści pogłębiających antagonizmy społeczne w szczególności na tle religijnym, seksualnym, rasowym i narodowościowym.

•       Reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy.

•       Bez uzasadnionej konieczności powodowanej np. względami społecznymi i profilaktyką, reklamy nie mogą motywować do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu.

•       Reklamodawca, promujący, pośrednik i środki przekazu, każdy wyłącznie w zakresie swojej działalności dotyczącej reklamy, będzie przestrzegał zasady, aby odbiorca reklamy powstałej lub rozpowszechnianej z jego udziałem mógł zawsze zidentyfikować, że dany przekaz jest reklamą.

•      Zakazana jest reklama produktów oferowanych przez podmioty znajdujące się na  liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego zawierającej informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.171 ust.1 - 3 Ustawy Prawo bankowe.  

•     Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

c) warunków dostawy, wymiany, zwrotu, napraw i konserwacji;

d) warunków gwarancji;

e) praw własności intelektualnej i przemysłowej, takich jak w szczególności patenty, nazwy, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe i modele;

f) urzędowych zezwoleń lub atestów, nagród, medali i dyplomów;

g) zakresu świadczeń przedsiębiorcy na cele dobroczynne.

•       Użyte w reklamie dane muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.

•       Reklamy porównawcze są dopuszczalne, jeżeli służą interesom ożywionej konkurencji oraz informacji publicznej. Nie mogą jednak wprowadzać w błąd odbiorców reklamy.

•       Wszelkie odniesienia w reklamie o charakterze porównawczym muszą być przedstawione w sposób poprawny metodologicznie, w tym w szczególności informacje o produktach, oferty handlowe oraz dane.

•       W reklamie porównawczej można porównać jedynie produkty zaspokajające te same potrzeby lub wytworzone w tym samym celu.

•       Reklamy porównawcze muszą porównywać jedną lub więcej cech, o ile są one weryfikowalne. Wśród tych cech może się znajdować również cena.

•       Reklamy porównawcze nie mogą prowadzić do pomyłki wśród odbiorców, co do oferowanych produktów, znaków towarowych, nazw handlowych, innych oznaczeń.

•       Reklama nie może przedstawiać lub odnosić się do jakiejkolwiek osoby fizycznej, w tym także powszechnie znanej, np. w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, bez uzyskania jej wcześniejszej zgody, ani też bez uprzedniej zgody opisywać lub odnosić się do rzeczy będącej własnością konkretnej osoby, w sposób mogący wywołać wrażenie jej osobistej rekomendacji.

•       Reklamy nie mogą propagować postaw kwestionujących prawa zwierząt.

•      Reklamy wykorzystujące wizerunek zwierząt powinna cechować powściągliwość, tak aby zwierzęta nie były przedstawiane w sposób sugerujący możliwość ich niehumanitarnego traktowania.

 

W każdej wątpliwej kwestii dotyczącej akceptacji lub odmowy treści reklamy, ostateczną decyzję każdorazowo podejmuje Zarząd MPK S.A. w Krakowie.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków
powered by: CMS Edito realizacja: Ideo